JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
บันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับงานนี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )17 พฤษภาคม 2562
บริษัท โอเอ็ม แพ็คเกจจิ้ง โซลูชั่น จำกัด
ประกอบกิจการประเภทการผลิตกระดาษลอนลูกฟูกและกระดาษแข็งลอนลูกฟูกและ การผลิตกล่องจากกระดาษและกระดาษแข็ง

บริษัท โอเอ็ม แพ็คเกจจิ้ง โซลูชั่น จำกัด
สวัสดิการ
*โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการบริษัทฯ)
*เบี้ยขยัน 300-500 บาท/เดือน
*ค่ากะ
*สวัสดิการงานแต่งพนักงาน
*สวัสดิการต้อนรับสมาชิกใหม่ในครอบครัว
*สวัสดิการช่วยเหลืองานศพ
ตำแหน่ง : ช่างไฟฟ้า/ช่างซ่อมบำรุง

รายละเอียดของงาน
2.1 ด้านการซ่อมบำรุงและการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ( PM,TPM )
2.1.1 ซ่อมบำรุงเครื่องจักรตามแผนงาน,ตามใบแจ้งซ่อม พร้อมทั้งบันทึกประวัติการซ่อม
2.1.2 นำแผนงานบำรุงรักษาไปดำเนินการบำรุงรักษาเครื่องจักร(PM) ให้เป็นไปตามแผนงานบำรุงรักษา ในระบบการหล่อลื่นเครื่องจักร,ระบบส่งกำลัง ,จุดหมุนต่างๆหรืองานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
2.1.3 วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาของเครื่องจักรโดยเฉพาะระบบการหล่อลื่นเครื่องจักร,ระบบส่งกำลัง ,จุดหมุนต่างๆพร้อมทั้งรายงานการแก้ไขให้กับหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง
2.2 ด้านการอนุรักษ์พลังงาน
2.2.1 ดำเนินการตรวจสอบใช้พลังงานของเครื่องจักรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆด้านการอนุรักษ์พลังงานของบริษัทฯ
2.3 ด้านการปรับปรุงคุณภาพเครื่องจักร
2.3.1 ศึกษาและพัฒนาระบบการบำรุงรักษาและการซ่อมบำรุงในส่วนของระบบการหล่อลื่นเครื่องจักร,ระบบส่งกำลัง ,จุดหมุนต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ดีขึ้น
2.4 ด้านการควบคุมเอกสาร
2.4.1 บันทึกผลการซ่อมบำรุงเครื่องจักร/อุปกรณ์ และการบำรุงรักษา (PM)ประจำวันเสนอหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง
2.5 ด้านอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
2.5.1 งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย จากผู้บังคับบัญชา
2.5.2 งานอื่นๆที่สนับสนุนกิจกรรมขององค์กร เช่น 5ส. , Safety ฯลฯ เป็นต้น

สถานที่ปฏิบัติงาน
ตำบลนาดี  อำเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร
อัตรา เงินเดือน
1 อัตรา
ตามตกลง
คุณสมบัติผู้สมัคร
  วุฒิการศึกษา : ปวช. / ปวส.
  สาขา : ช่างกล/ไฟฟ้า/อิเลคทรอนิคส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  มีประสบการณ์งานซ่อมบำรุงอย่างน้อย 1ปีขึ้นไป
  มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการซ่อมบำรุงและ การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
  มีความรู้เกี่ยวกับการซ่อมบำรุงและ การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
  มีความรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า,เครื่องกล
สำหรับตำแหน่งงานนี้ สนใจสมัครงานกรุณาติดต่อ
  ติดต่อ : คุณธีรณัฐ ทับทะมาตย์
  โทร : 063-207-4088
  Email : treeranut.t_04@trustmail.jobthai.com  [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]
  ที่อยู่ : 29/11 ม.3 ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
วิธีการสมัคร
- สมัครผ่าน Apply jobthai
- สมัครทาง E-mail
ติดต่อ
คุณธีรณัฐ ทับทะมาตย์
บริษัท โอเอ็ม แพ็คเกจจิ้ง โซลูชั่น จำกัด
เลขที่ 29/11 หมู่ที่ 3  ตำบลนาดี  อำเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร  74000
โทร : 063-207-4088
แฟกซ์ : 034-406-011
Email : treeranut.t_04@trustmail.jobthai.com  [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]
รหัสงาน 990350
ชื่อตำแหน่งงาน ช่างไฟฟ้า/ช่างซ่อมบำรุง
ประเภทงานหลัก ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์
ประเภทงานย่อย ช่างซ่อมบำรุง
ประเภทธุรกิจ ธุรกิจ บรรจุภัณฑ์
เงินเดือน ตามตกลง
วันที่ลงประกาศ 17 พฤษภาคม 2562
ติดต่อ คุณธีรณัฐ ทับทะมาตย์
คลิกเพื่อขยายแผนที่