JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
บันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับงานนี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )26 มิถุนายน 2562
บริษัท บิค คลีน จำกัด
บริษัท บิค คลีน จำกัด ประกอบธุรกิจด้านบริการทำความสะอาด ภายในและภายนอกอาคาร มากกว่า 25 ปี ก่อตั้งขึ้นโดย นางปณตพร ธนาธรณ์ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2536 ด้วยทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท จากความใส่ใจในการบริการ ที่อำนวยความสะดวก และเข้าถึงความต้องการของลูกค้า ทำให้บริษัทฯ เติบโตอย่างรวดเร็ว และมีลูกค้าอยู่มากมาย ทั้งหน่วยงานของรัฐบาลและเอกชน

ดังนั้นทางบริษัท จึงต้องการผู้ที่มีความรู้ความสามารถมาช่วยขับเคลื่อนองค์กร
สวัสดิการ
1.เครื่องแบบพนักงาน
2.เงินช่วยเหลือ กรณีต่างๆเช่น งานแต่ง , งานบวช , งานศพ เป็นต้น
3.ประกันสังคม
4.เงินกู้ยืม ( กรณีฉุกเฉิน )
5.งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
6.กิจกรรมพัฒนาและฝึกอบรม
7.ค่าพาหนะ (บางตำแหน่ง)
8.ค่าทำงานล่วงเวลา (บางตำแหน่ง)
9.ค่าโทรศัพท์ (บางตำแหน่ง)
10.ที่พักราคาถูก
11.ค่าเสี่ยงภัย (บางตำแหน่ง)
ตำแหน่ง : หัวหน้างานทำความสะอาด ( โฟร์แมน )

รายละเอียดของงาน
1. ติดต่อประสานงานระหว่างบริษัทฯ ลูกค้า พนักงาน (ลูกน้อง)
2. ควบคุมทีม ให้สามารถปฏิบัติงานได้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายของบริษัทฯ
3. ดบันทึกเวลาเริ่ม-เวลาเลิกงานของพนักงานทุกคน โดยเฉพาะแรงงาน ต้องเซ็นต์ชื่อเข้า-ออกทุกวัน
4. สั่งงาน , สอนงาน , ตรวจดูผลงานและร่วมมือ ลงมือทำงานกับลูกน้องตามความเหมาะสม
5. ดูแลทีมงาน ด้วยความยุติธรรม ไม่แบ่งแยกเป็นเด็กเก่า-ใหม่ คนสนิท เป็นต้น
6. ควบคุม,ดูแล,ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับเนื้อหางาน (ค่าลาวงเวลา, ค่าใช้จ่ายวัสดึสิ้นเปลือง เช่น น้ำยา ของใช้ต่าง ๆ )
7. ควบคุม ดูแล การจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ของใช้ต่าง ๆ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในแต่ละวันให้พร้อมออกเดินทางได้ไม่เกิน 08.00 น. กรณ๊ที่มีการเตรียมอุปกรณ์ของใช้ไม่ครบถ้วน ต้องจัดส่งเพิ่มเติม บริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายการจัดส่งจากหัวหน้างาน (Foreman)
8. จัดทำและส่งรายงานความคืบหน้าของงานที่รับผิดชอบเป็นประจำทุกวัน ( 07.00 ) ให้ฝ่ายปฏิบัติการได้รับทราบโดยไม่ต้อิงทวงถาม
9. ในกรณ๊ทำงานต่อเนื่องมากกว่า 1 วัน หัวหน้าต้องจัดหาสถานที่เก็บวัสดุ อุปกรรณ์ ให้อยู่ในที่ที่ปลอดภัย ไม่ให้เกิดการสูญหาย พร้อมทั้งจัดทำกุญแจคล้อง หรือล็อคห้องให้เรียบร้อยตามความสเหมาะสม ตั้งแต่วันแอรกที่ที่เริ่มงาน (บันไดชักให้หาโซ่ล่ามคล้องกุญแจไว้กับเสา หากเกิดกรณีของหายหัวหน้าต้องรับผิดชอบร่วมกับลูกน้องตามความเหมาะสม)
10. ตรวจ เช็ค อุปกรณ์ และทำความสะอาดให้พร้อมใช้งานในวันต่อไปได้เสมอ เช่น เครื่องขัดพื้น , เครื่องดูดฝุ่น , สายไฟต่อ , หากพบว่าอุปกรณืใดๆอยู่ในสภาพต้องซ่อมแซม แก้ไข หรือไม่สามารถใช้งานได้ให้นำกลับมาบริษัทฯและติดป้่าย "เสีย" พร้อิมทั้งแจ้งให้สโตร์ทราบด้วย
11. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในเบื้องต้น ให้ลุล่าวงไปได้โดยเร็ว อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่เกดิดผลกระทบ เสียหายใดๆ ในกรณีตัดสินใจไม่ได้ต้องรีบปรึกษาหารือกับบริษัทฯอิย่างเ้ร่งด่วน เพื่อหาทางแก้ไขและปฏิบัติต่อได้
12. กรณีลูกค้าขอให้ทำงานเพิ่มเติมจากคำสั่งของบริษัท ฯ ให้แจ้งฝ่ายขายก่อนทุกครั้ง โดยแจ้งลูกค้าอย่างสุภาพว่าจะประสานงานกับฝ่ายขาย เพื่อติดต่อกับลูกค้าโดยเร็วเพื่อความต่อเนื่องของการทำงานในครั้งนั้นๆ ห้ามรับงานเพิ่มแล้วเก็บเงินสดส่วนเกินมาแบ่งกับลูกน้อิงโดยเด็ดขาด บริษัท ฯ จะถือว่าเป็นการทำทุตจริต่อบริษัทฯ มีโทษไล่ออก

สถานที่ปฏิบัติงาน
แขวงคลองจั่น  เขตบางกะปิ  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
อัตรา เงินเดือน
5 อัตรา
ตามโครงสร้างบริษัท
คุณสมบัติผู้สมัคร
  จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ขึ้นไป
  อายุ 25 ปีขึ้นไปเพศชายและหญิง
  มีประสบการณ์ในการทำความสะอาด 5 ปีขึ้นไป
  มีทักษะในการใช้อุปกรณ์และน้ำยาทำความสะอาด
  มีทักษะในการใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคลและสำหรับอาคารพื้นที่สูง
  มีความขยัน อดทน มุ่งมั่น ตั้งใจ ตรงต่อเวลา
  รักในงานบริการและมีทักษะในการสื่อสาร ประสานงานที่ดี
  มีประกาศนียบัตร จป.ตั้งแต่ระดับหัวหน้าหน่วยงานพิจารณาเป็นพิเศษ
  สามารถทำงานล่วงเวลาได้
  สามารถติดต่อประสานงานด้ตลอด 24 ชม.
วิธีการสมัคร
1.เดินทางมาสมัครด้วยตนเอง ( มีสัมภาษณ์ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 09.00 – 16.00 น. )
2.ส่งประวัติทาง E: Mail
3.ท่านสามารถโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 095-851-5039
ติดต่อ
คุณกรรณธ์ญาณัฐษ์ ศรีเลิศ
บริษัท บิค คลีน จำกัด
14,16,18,20 ซอยลาดพร้าว 101 ซอย 39 (สุวรรณ)  แขวงคลองจั่น  เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร  10240
โทร : 095-851-5039
แฟกซ์ : 02-736-911
Email : recruitmentforyoua_15@trustmail.jobthai.com  [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]
Website : bigclean.co.th/main/indexsub.html
รถเมย์สาย 8 สาย 145 ลงที่ซอยลาดพร้าว 101 จากนั้นเดินทางต่อด้วยรถสองแถว หรือวินมอไซค์ มาลงที่บริษัท บิคคลีน จำกัด 14,16,18,20 ซอยลาดพร้าว 101 ซอย 39 (สุวรรณ) แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
รหัสงาน 994810
ชื่อตำแหน่งงาน หัวหน้างานทำความสะอาด ( โฟร์แมน )
ประเภทงานหลัก โยธา/สำรวจ/สถาปัตย์/มัณฑนากร/ประเมินราคา
ประเภทงานย่อย หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร
ประเภทธุรกิจ ธุรกิจ บริการ
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ลงประกาศ 26 มิถุนายน 2562
ติดต่อ คุณกรรณธ์ญาณัฐษ์ ศรีเลิศ
คลิกเพื่อขยายแผนที่
ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของบริษัทนี้