Found 46 positions
Search results :Jewelry in All work locations
Sort by :
Map View
sort bySort by: Latest jobs
1. รับสมัครด่วน
Oct 17, 2019
Product Officer
บริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด
pinlocation
Bang Na, Bangkok
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
2.
Oct 17, 2019
Specialist,Product Drawing
บริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด
pinlocation
Prawet, Bangkok
salary icon
Not specified
3.
Oct 17, 2019
ช่างแต่ง/ช่างพิมพ์
บริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด
pinlocation
Gemopolis Industrial Estate Bangkok
salary icon
ตามโครงสร้าง
4. รับสมัครด่วน
Oct 17, 2019
ช่างขัดเจียรไนจิวเวลรี่ (Polishing)
บริษัท คอสโม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
pinlocation
bts iconBang Chak
salary icon
12,000 - 14,000
5.
Oct 17, 2019
DIGITAL MARKETING EXECUTIVE
Venlier Jewelry Co., Ltd.
pinlocation
Bang Kho Laem, Bangkok
salary icon
SALARY BASE AND COMMISSION
6. รับสมัครด่วน
Oct 17, 2019
ช่างแต่งงานทอง
บริษัท อินทรามณี จำกัด
pinlocation
Sam Phran, Nakhon Pathom
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัทฯ
7. รับสมัครด่วน
Oct 17, 2019
เจ้าหน้าที่ QA เครื่องประดับอัญมณี
บริษัท อินทรามณี จำกัด
pinlocation
Sam Phran, Nakhon Pathom
salary icon
15,000.-บาทขึ้้นไป
8. รับสมัครด่วน
Oct 17, 2019
เจ้าหน้าที่เขียนแบบเครื่องประดับด้วยคอมพิวเตอร์ (2D, 3D)
บริษัท อินทรามณี จำกัด
pinlocation
Sam Phran, Nakhon Pathom
salary icon
ตามความสามารถและประสบการณ์
9.
Oct 17, 2019
เจ้าหน้าที่ออกแบบ/เขียนแบบ เครื่องประดับ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
บริษัท อิมเมจิเนชั่น เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
pinlocation
Chom Thong, Bangkok
salary icon
ตามตกลง
10.
Oct 17, 2019
ช่างขัด จิวเวลรี่
บริษัท แม็ดดั๊กเจเวลส์ จำกัด
pinlocation
Phra Khanong, Bangkok
salary icon
12,000-20,000
11.
Oct 17, 2019
เจ้าหน้าที่จ่ายงาน-รับงาน (วางแผนและติดตามการผลิต)
บริษัท จิวเวลรี่ ปริ้นเซส แมนูแฟคตอรี่ จำกัด
pinlocation
brt iconArkan Songkhro
salary icon
12,000-16,000++คอมมิชชั่น (รายได้รวม 20,000 +)
12.
Oct 17, 2019
เจ้าหน้าที่ขายต่างประเทศ (ตลาดต่างประเทศ)
บริษัท จิวเวลรี่ ปริ้นเซส แมนูแฟคตอรี่ จำกัด
pinlocation
brt iconArkan Songkhro
salary icon
25,000.-หรือขึ้นอยู่กับประสบการณ์
13.
Oct 17, 2019
พนักงานการประกันคุณภาพ QA (มีประสบการณ์ทางด้านอัญมณี เตรื่องประดับ)
บริษัท จิวเวลรี่ ปริ้นเซส แมนูแฟคตอรี่ จำกัด
pinlocation
brt iconArkan Songkhro
salary icon
16,000 - 20,000 หรือขึ้นอยู่กับประสบการณ์
14. รับสมัครด่วน
Oct 17, 2019
Gemologist
NGG Group
pinlocation
Yan Nawa, Bangkok
salary icon
ไม่ระบุ
15.
Oct 17, 2019
Assistant Factory Manager (Gold)
NGG Group
pinlocation
Yan Nawa, Bangkok
salary icon
Not specified
16.
Oct 17, 2019
Jewelry Designer
NGG Group
pinlocation
Yan Nawa, Bangkok
salary icon
Not specified
17.
Oct 17, 2019
เจ้าหน้าที่ออกแบบเครื่องประดับ (Computer Graphic Design)
บริษัท ลิโทส จำกัด
pinlocation
Yan Nawa, Bangkok
salary icon
25,000
18.
Oct 17, 2019
Casting Manager (ผู้จัดการห้องหล่อจิวเวอรี่)
บริษัท สลาแมนเดอร์ จิวเวอรี่ จำกัด
pinlocation
Sam Phran, Nakhon Pathom
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
19. รับสมัครด่วน
Oct 17, 2019
ช่างขัด/ช่างแต่งงานทอง/งานเงิน
บริษัท สลาแมนเดอร์ จิวเวอรี่ จำกัด
pinlocation
Sam Phran, Nakhon Pathom
salary icon
Not specified
20.
Oct 17, 2019
QA IN - LINE INSPECTOR
บริษัท สลาแมนเดอร์ จิวเวอรี่ จำกัด
pinlocation
Sam Phran, Nakhon Pathom
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท