Express Software Group Co.,Ltd.
บริษัทเป็นผู้พัฒนา และจำหน่ายโปรแกรมระบบบัญชีสำเร็จรูป Express เปิดดำเนินการมากว่า 20 ปี มีลูกค้ามากกว่า 30,000 ราย
สวัสดิการ
  • - มีแบบฟอร์มพนักงาน
  • - สวัสดิการรักษาพยาบาล
  • - ค่าเบี้ยขยันทุกๆ 3 เดือน
  • - มีค่าคอมมิชชั่นสำหรับการทำงานนอกสถานที่
  • - สวัสดิการด้านการท่องเที่ยว
  • - อบรมให้ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Express Software Group Co.,Ltd.
128/52-53 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 5 ห้องโอ ถนนพญาไท
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
เว็บไซต์: www.esg.co.th