บริษัท วอง ฮอนด้า คาร์ส์ จำกัด
บริษัท วอง ฮอนด้า คาร์ส์ จำกัด เป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทวองกรุ๊ป ประกอบธุรกิจเช่น โชว์รูมขายและศูนย์บริการรถยนต์ 4 สาขา โดยบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ รักความก้าวหน้าเข้ามาร่วมงานกับบริษัท วอง ฮอนด้าคาร์ส์ ในสาขาพญาไท (ตรงข้ามช่อง 5 สนามเป้า) สาขาลาดพร้าว (ตรงข้ามโรงเรียนหอวัง ติดกับกองปราบ) สาขารังสิต (ตรงข้ามหมู่บ้านเมืองเอก) และ สาขาสุขาภิบาล 5 (สายไหม) ดังนี้'บริษัท วอง ฮอนด้า คาร์ส์ จำกัด เป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทวองกรุ๊ป ประกอบธุรกิจเช่น โชว์รูมขายและศูนย์บริการรถยนต์ 4 สาขา โดยบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ รักความก้าวหน้าเข้ามาร่วมงานกับบริษัท วอง ฮอนด้าคาร์ส์ ในสาขาพญาไท (ตรงข้ามช่อง 5 สนามเป้า) สาขาลาดพร้าว (ตรงข้ามโรงเรียนหอวัง ติดกับกองปราบ) สาขารังสิต (ตรงข้ามหมู่บ้านเมืองเอก) และ สาขาสุขาภิบาล 5 (สายไหม) ดังนี้
สวัสดิการ
 • - โบนัส (ตามผลประกอบการ)
 • - ค่าคอมมิชชั่น
 • - ลาพักร้อน 6 - 10 วัน
 • - ลากิจ 6 วัน
 • - ลาอุปสมบท
 • - เงินช่วยเหลืองานศพคนในครอบครัว
 • - งานสมรส
 • - ค่าคลอดบุตร
 • - เพลิงไหม้บ้าน
 • - เบี้ยขยัน
 • - ค่าโทรศัพท์ (เฉพาะบางตำแหน่ง)
 • - ค่ายานพาหนะ (กรณีฝึกอบรมนอกสถานที่)
 • - ค่าชุดฟอร์ม
 • - ซื้อรถหรือเข้าศูนย์บริการราคาพิเศษ
 • - กองทุนเงินสะสม
 • - ตรวจสุขภาพประจำปี
 • หมายเหตุ: สวัสดิการทั้งหมดได้เฉพาะบางตำแหน่ง
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท วอง ฮอนด้า คาร์ส์ จำกัด
2629 ถ.พหลโยธิน (ตรงข้าม ม.ศรีปทุม)
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
วิธีการเดินทาง
 • รถเมล์ที่ผ่าน รถเมล์สาย 34 รถเมล์สาย 59 รถเมล์สาย 522
ใช้งานแผนที่