บริษัท วอง ฮอนด้า คาร์ส์ จำกัด
บริษัท วอง ฮอนด้า คาร์ส์ จำกัด เป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทวองกรุ๊ป ประกอบธุรกิจเช่น โชว์รูมขายและศูนย์บริการรถยนต์ 4 สาขา โดยบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ รักความก้าวหน้าเข้ามาร่วมงานกับบริษัท วอง ฮอนด้าคาร์ส์ ในสาขาพญาไท (ตรงข้ามช่อง 5 สนามเป้า) สาขาลาดพร้าว (ตรงข้ามโรงเรียนหอวัง ติดกับกองปราบ) สาขารังสิต (ตรงข้ามหมู่บ้านเมืองเอก) และ สาขาสุขาภิบาล 5 (สายไหม) ดังนี้'บริษัท วอง ฮอนด้า คาร์ส์ จำกัด เป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทวองกรุ๊ป ประกอบธุรกิจเช่น โชว์รูมขายและศูนย์บริการรถยนต์ 4 สาขา โดยบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ รักความก้าวหน้าเข้ามาร่วมงานกับบริษัท วอง ฮอนด้าคาร์ส์ ในสาขาพญาไท (ตรงข้ามช่อง 5 สนามเป้า) สาขาลาดพร้าว (ตรงข้ามโรงเรียนหอวัง ติดกับกองปราบ) สาขารังสิต (ตรงข้ามหมู่บ้านเมืองเอก) และ สาขาสุขาภิบาล 5 (สายไหม) ดังนี้
สวัสดิการ
- โบนัส (ตามผลประกอบการ) - ค่าคอมมิชชั่น - ลาพักร้อน 6 - 10 วัน - ลากิจ 6 วัน - ลาอุปสมบท - เงินช่วยเหลืองานศพคนในครอบครัว - งานสมรส - ค่าคลอดบุตร - เพลิงไหม้บ้าน - เบี้ยขยัน - ค่าโทรศัพท์ (เฉพาะบางตำแหน่ง) - ค่ายานพาหนะ (กรณีฝึกอบรมนอกสถานที่) - ค่าชุดฟอร์ม - ซื้อรถหรือเข้าศูนย์บริการราคาพิเศษ - กองทุนเงินสะสม - ตรวจสุขภาพประจำปี หมายเหตุ: สวัสดิการทั้งหมดได้เฉพาะบางตำแหน่ง
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท วอง ฮอนด้า คาร์ส์ จำกัด
2629 ถ.พหลโยธิน (ตรงข้าม ม.ศรีปทุม)
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
วิธีการเดินทาง
รถเมล์ที่ผ่าน รถเมล์สาย 34 รถเมล์สาย 59 รถเมล์สาย 522
ใช้งานแผนที่