บริษัท ไฮกรีตโปรดักส์ แอนด์ เทคโนโลยี่ จำกัด
ประเภทกิจการ ผลิตภัณฑ์คอนกรีต คอนกรีตอัดแรง ร่วมงานกับภาครัฐหลายโครงการ อาทิ งาน ก่อสร้างสะพานทางด่วน งานก่อสร้างสนามบินสุวรรณภูมิ งานโครงการรถไฟฟ้าใต้ดิน และปัจจุบันกำลังดำเนินการงานก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วง และอีกหลายโครงการ
สวัสดิการ
- ยูนิฟอร์ม - ตรวจสุขภาพประจำปี - กองทุนเงินทดแทน กองทุนประกันสังคม - รถรับส่งพนักงาน - โบนัส + ปรับค่าจ้างประจำปี - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ที่พัก - เบี้ยงเลี้ยง ( กรณีปฎิบัติงานนอกสถานที่ ) - ค่าใบประกอบวิชาชีพ ( วิศวกรโยธา ) ระดับภาคี 1,500 บาท ระดับสามัญ 3,000 บาท - เงินช่วยเหลือกรณี งานมงคลสมรส การจัดการงานศพ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ไฮกรีตโปรดักส์ แอนด์ เทคโนโลยี่ จำกัด
87 หมู่ 9
ตำบลโคกม่วง อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13140