บริษัท ไฮกรีตโปรดักส์ แอนด์ เทคโนโลยี่ จำกัด
ประเภทกิจการ ผลิตภัณฑ์คอนกรีต คอนกรีตอัดแรง ร่วมงานกับภาครัฐหลายโครงการ อาทิ งาน ก่อสร้างสะพานทางด่วน งานก่อสร้างสนามบินสุวรรณภูมิ งานโครงการรถไฟฟ้าใต้ดิน และปัจจุบันกำลังดำเนินการงานก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วง และอีกหลายโครงการ
สวัสดิการ
 • - ยูนิฟอร์ม
 • - ตรวจสุขภาพประจำปี
 • - กองทุนเงินทดแทน กองทุนประกันสังคม
 • - รถรับส่งพนักงาน
 • - โบนัส + ปรับค่าจ้างประจำปี
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - ที่พัก
 • - เบี้ยงเลี้ยง ( กรณีปฎิบัติงานนอกสถานที่ )
 • - ค่าใบประกอบวิชาชีพ ( วิศวกรโยธา ) ระดับภาคี 1,500 บาท ระดับสามัญ
 • 3,000 บาท
 • - เงินช่วยเหลือกรณี งานมงคลสมรส การจัดการงานศพ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ไฮกรีตโปรดักส์ แอนด์ เทคโนโลยี่ จำกัด
87 หมู่ 9
ตำบลโคกม่วง อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13140