บริษัท เอเชีย เว็ซท ไฟน ฟู้ด จำกัด / Asia West Fine Foods Co., Ltd.
บริษัทผลิตอาหาร Chill & Frozen ประเภทเนื้อสัตว์แปรรูป ไส้กรอก แฮม เบคอน เบอร์เกอร์ สไตล์เยอรมันและอังกฤษ แบรนด์ Asiawest , Bei Otto , Butcher's Pride
สวัสดิการ
1.Uniform 2.OT 3.เบี้ยขยัน 4.ค่าอาหารกลางวัน 5.ปรับเงินเดือนประจำปี 6.โบนัสประจำปี 7.งานเลี้ยงปีใหม่ 8.ประกันสังคม หรือ อื่นๆตามกฎหมายกำหนด
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เอเชีย เว็ซท ไฟน ฟู้ด จำกัด / Asia West Fine Foods Co., Ltd.
888 / 39 หมู่ 9 โครงการยิ่งเจริญ 1 ซอย 2 ถนน บางพลี-ตำหรุ
ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
เว็บไซต์: www.asiawestfoods.com , www.beiotto.com
ใช้งานแผนที่