บริษัท คิงส์ แพ็ค อินดัสเตรียล จำกัด เป็นบริษัทฯ ชั้นนำในการผลิตถุงพลาสติกแบรนด์ HERO และอีกหลายยี่ห้อ ที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย ได้รับความพึงพอใจและตอบสนองความต้องการต่อลูกค้าอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารจัดการด้วยบุคลากรที่มีความเป็นมืออาชีพ มีจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจอย่างโปร่งใส มุ่งเน้นการมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นเวลามากกว่า 30 ปี ปัจจุบันผลิตและส่งออกมากกว่า 30 ประเทศทั่วโลก ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานคุณภาพ มาตรฐานข้อกำหนดของลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนพนักงานมากกว่า 1,500 คน และมุ่งสู่การเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ เป็นบริษัทจำกัด (มหาชน)
สวัสดิการ
  • - ประกันสังคม
  • - กองทุนเงินทดแทน
  • - ประกันกลุ่ม
  • - เบี้ยขยัน
  • - เงินกู้
  • - ค่าอาหาร
  • - เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
  • - งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
ติดต่อ
บริษัท คิงส์ แพ็ค อินดัสเตรียล จำกัด
333 ม.4
ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
เว็บไซต์: www.king-pac.com
ใช้งานแผนที่