บริษัท ไทยฮาวท์ตัน 1993 จำกัด เป็นบริษัท ผลิต นำเข้า ส่งออกน้ำมันหล่อลื่นอุตสาหกรรม ตั้งโรงงานอยู่ จ.ระยอง ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ โดยได้รับสิทธิพิเศษทางด้านการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน โรงงานแห่งนี้มีกำลังการผลิตได้เป็นปริมาณ 12 ล้านลิตรต่อปีเพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องในประเทศไทยและประเทศใกล้เคียง
We are a well-established company with manufacturing and distributing of Industrial Oils and Chemicals for Metal Working Industries. We are looking for experienced and highly motivated candidates to join our team as follows;
สวัสดิการ
  • - Uniform
  • - Breakfast-Lunch
  • - Attendance Allowance
  • - Overtime
  • - Medical allowance
  • - Provident Fund
  • - Life & Health Insurance
  • - Others
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
THAI HOUGHTON 1993 CO., LTD.
โรงงาน ไทยฮาวท์ตัน อมตะซิตี้ ระยอง 7/109 อมตะซิตี้ระยอง ถนนสาย 331 Amata City Rayong
ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
เว็บไซต์: www.houghtonintl.com