นำเข้าและจำหน่ายสินค้าประเภทตัว Sensor
Benefits
  • 1. สวัสดิการประกันสังคม
  • 2.ค่าโทรศัพท์
  • 3.ค่าน้ำมัน , ทางด่วน
  • 4.ค่าคอมมิชชั่น
  • 5.ค่าเสื่อมสภาพรถ
  • 6.โบนัสประจำปี
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท เซนเทค อินดัสตรีส์ จำกัด
249/27-28 ถนนรังสิต-ปทุมธานี 12000
See Map