JobThai
บริษัทเราเป็นผู้นำเข้าโดยตรงจากผู้ผลิต และจัดจำหน่าย เคมีอุตสาหกรรม และ สารทำละลายโซลเว้นท์ (solvent) ที่ได้รับความน่าเชื่อถือมานานกว่า 40 ปี (Industrial Chemicals and Solvents Importer and Distributor) บริษัทกำลังขยายตัวทางธุรกิจ จึงมีความต้องการรับบุคลากรรุ่นใหม่ไฟแรงจำนวนมาก ที่รักความก้าวหน้า ใฝ่หาความรู้ ขยันและมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จที่พร้อมจะเติบโตไปกับเรา เรามีระบบการสอนงานและหลักสูตรการฝึกอบรมอย่างมืออาชีพ
สวัสดิการ
- กองทุนประกันสังคม - ประกันชีวิต/ประกันสุขภาพ - กิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ - ปรับค่าจ้างและโบนัส (พิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน) - เบี้ยขยัน/ความสามารถในการทำงาน (บางตำแหน่ง) - ค่าล่วงเวลา (โอที) (บางตำแหน่ง) - ค่าโทรศัพท์/ค่าน้ำมัน/ค่าเดินทาง/ค่าพาหนะ (บางตำแหน่ง) - ฝึกอบรมพัฒนาความรู้ตามตำแหน่งงาน - ชุดยูนิฟอร์ม (เฉพาะโรงงาน)
19 ตำแหน่ง
ติดต่อ
MAA GROUP
582 สุขุมวิท 63, ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110