บริษัท เรเวนิว เอ็กซ์เพรส จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการออกแบบ ติดตั้ง ให้คำปรึกษา และวางระบบงาน ด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารโทรคมนาคมแบบครบวงจร รวมทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประยุกต์ใช้งานตามความเหมาะสมให้กับลูกค้า รวมถึงการพัฒนาระบบ Automation and Control ที่มีการเชื่อมต่อผ่านระบบเครือข่ายในรูปแบบต่างๆ โดยทีมงานที่มีความรู้ความชำนาญในการพัฒนาระบบที่มีการเชื่อมต่อผ่านระบบเครือข่ายในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์เครือข่ายต่างๆ ภายในองค์กร และบริการพัฒนา Application ตามความต้องการของลูกค้า
สวัสดิการ
 • เงินเดือน
 • ประกันสังคม
 • ติดต่อ
  Revenue Express Co., Ltd.
  43/86 หมู่ที่ 8 ซอยเวชคาม ถนนประชาชื่น
  ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
  เว็บไซต์: http://www.revenue-express.com
  ใช้งานแผนที่