JobThai
บริษัท ดูอิท จำกัด ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 1986 ด้วยทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 225 ล้านบาท เราเป็นผู้นำในการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ และ อุตสาหกรรมอื่นๆ ผลิตภัณฑ์ของเรามีหลากหลายชนิด ยกตัวอย่างสินค้าที่โดดเด่นเช่น สิ่งพิมพ์ Silkscreen สติกเกอร์คุณภาพสูง ทนน้ำ ทนฝน ทนไอทะเล หรือสารเคมีอื่นๆ จนถึงปัจจุบันเราได้รับความไว้วางจากลูกค้าทั้งในประเทศ และนอกประเทศในหลากหลายอุตสาหกรรมอาทิเช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมเครื่องยนต์อเนกประสงค์ อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมเครื่องจักรทางการเกษตร
สวัสดิการ
1.กองทุนประกันสังคม 2.กองทุนเงินทดแทน 3.เบี้ยขยัน (300, 400, 500, 700 บาท) 4.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 5.ค่ารักษาพยาบาล/ค่าทำฟัน 6.โบนัส 7.ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุ 8.ชุดฟอร์มพนักงาน
9.ตรวจสุขภาพประจำปี 10.เงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพ 11.ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ ฝีมือแรงงาน ตลอดอายุการทำงาน 12.จัดทัศนาจรประจำปี 13.จัดแข่งขันกีฬาประจำปี 14.จัดงานเลี้ยงปีใหม่ มีสวัสดิการอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนดอีกมากมาย และเน้นการทำงานแบบให้พนักงานมีส่วนร่วมในการบริหารกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีการจัดขึ้นภายในบริษัท ฯ
ติดต่อ
DO-IT Company Limited
99 ซ.อ่อนนุช 11 ถ.สุขุมวิท 77
แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
เว็บไซต์: http://www.doit.co.th
วิธีการเดินทาง
รถไฟฟ้า BTS, รถโดยสารประจำทาง