บริษัท ไทยยูเนี่ยน ซีฟู้ด จำกัด
บริษัทประกอบธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็งเพื่อการส่งออก ก่อตั้งเมื่อปี 2540 รวมระยะเวลา 20 ปี ซึ่งเป็นบริษัท ฯ ในเครือของไทยยูเนี่ยนกรุ๊ป มีบริษัท ฯ ในเครือทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประเทศที่ส่งออกหลัก คิอประเทศญี่ปุ่น, สหรัฐอเมริกา และโซนยุโรป ฯลฯ ปัจจุบันเรามีพนักงานจำนวน 2,500 คน และกำลังขยายกำลังการผลิตอย่างต่อเนื่อง จึงต้องผู้ที่มีคุณสมบัติเข้ามาร่วมงาน
สวัสดิการ
1.สวัสดิการตามกฎหมาย ประกันสังคม 2.กองทุนเงินทดแทน 3.โบนัสประจำปี/โบนัสพิเศษ (ตามผลประกอบการบริษัทฯ) 4.เบี้ยขยัน 5.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 6.ประกันชีวิตและสุขภาพ 7.ค่ารักษาพยาบาล 8.เงินช่วยเหลือต่างๆ 9.เงินชดเชยและเงินบำเหน็จ (เกษียณอายุ) 10.ชุดฟอร์ม 11.หอพัก (ตามตำแหน่ง) 12.การฝึกอบรมพัฒนาทักษะ 13.ศูนย์กีฬา 14.ท่องเที่ยวประจำปี/งานเลี้ยงปีใหม่
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ไทยยูเนี่ยน ซีฟู้ด จำกัด
77 หมู่ 5 ถนนสงขลา-ระโนด
ตำบลวัดขนุน อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 90330
ใช้งานแผนที่