โรงเรียนเอกชนนอกระบบ ประเภทสร้างเสริมทักษะชีวิต สำหรับเด็กอายุ 4-9 ปี ก่อตั้งเมื่อ 9 สิงหาคม 2547 อายุ 15 ปี ได้รับรางวัล 1 ใน 10 ของประเทศ ที่มีคุณภาพการสอนและบริการยอดเยี่ยม
รางวัลประกันคุณภาพภายในอยู่ในระดับดีมาก ติดต่อกัน 3 ครั้ง (2550-2552),(2552-2555),2555-2558)
สวัสดิการ
 • ค่าคอร์สอบรมวิชาชีพ และสันทนาการั่วไป
 • เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันสุขภาพกลุ่ม
 • ค่าเล่าเรียนบุตร
 • ประกันสังคม
 • โบนัสประจำปี
 • เบี้ยขยัน 500-800.บาท
 • ค่า คช.1,000-2,500 บาท
 • ค่า คส.1,000-2,500 บาท
 • ค่าเช่าบ้าน 2000-3500.บาท
 • ค่าครองชีพ 1500-2500.บาท
 • ค่าระดับทางด้านภาษา(TOEIC) 500-1000.บาท
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
โรงเรียนต้นกล้าระยอง
119/2 ซ.คอนโดศรีเมือง2 ถ.อดุลย์ธรรมประภาส
ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
เว็บไซต์: www.facebook.com/tonklarayongschool
วิธีการเดินทาง
 • ดูแผนที่ใน website : http://www.tonklaforkid.com/aboutus.html