JobThai
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของเมืองไทยตระหนักและเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นในเมืองหลวง จึงเป็นความท้าทายที่มุ่งมั่นในการพัฒนา URBAN LIVING SOLUTIONS เพื่อนำคุณภาพชีวิตบวกกับความเป็นอยู่ ที่ดีกลับสู่ชีวิตคนเมืองและเพื่ออนาคตที่ดียิ่งขึ้น "อนันดา" ยังมุ่งมั่นพัฒนาภาพลักษณ์องค์กร ไปพร้อมกับการนำเสนอคำตอบของวิถีชีวิตคนเมืองรูปแบบใหม่อย่างไม่หยุดยั้ง จนกล่าวได้ว่าปัจจุบันนี้ อนันดาสะท้อนความเป็นผู้นำด้านการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยติดสถานีขนส่งมวลชนของกรุงเทพมหานคร ผ่านโครงการต่างๆ มากมาย ตั้งแต่เปิดโครงการแรกในปี พ.ศ. 2550 ความเพียบพร้อมทั้งด้านสไตล์ ความทันสมัย และคุณภาพที่โดดเด่น ในราคาที่เหมาะสมนี้เอง ที่ทำให้ "อนันดา" เป็นผู้พัฒนาโครงการที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดบริษัทหนึ่งในกรุงเทพมหานคร อนันดามุ่งมั่นพัฒนาและสร้างเสริมพนักงานอย่างต่อเนื่องเพราะเป็นทรัพยากรหลักที่มีคุณค่าสู่ความสำเร็จด้วยการพัฒนาทั้งในเชิงความรู้ ความสามารถ และศักยภาพ ให้พัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องที่สอดคล้องกับขีดความสามารถของพนักงาน อย่ารอช้า มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวอนันดาได้แล้ววันนี้ ดูตำแหน่งงานที่สนใจแล้วกดสมัครงานได้ทันที
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ชุดยูนิฟอร์ม - ประกันอุบัติเหตุ - สุขภาพกลุ่ม - โบนัส (ตามผลประกอบการ) - เงินช่วยเหลือพนักงานในกรณีต่างๆ - กิจกรรมนอกสถานที่ - การฝึกอบรม - การตรวจสุขภาพประจำปี - วันหยุดพักร้อนประจำปี (ใช้ได้ตั้งแต่ปีแรกที่เริ่มงาน) - สิทธิ์วันลาอื่นๆ เช่น ลาบวช ลาคลอดบุตร ลาทำหมัน
10 ตำแหน่ง
ติดต่อ
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ 2525 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 11 ถนนพระรามสี่
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
เว็บไซต์: http://www.ananda.co.th