JobThai
บริษัท แมทเคม ซิสเทม ซัพพลาย แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2551 โดยการรวมตัวกันของทีมงานที่มีความรู้ ความสามารถ และความชำนาญทางด้านงานระบบการติดตั้งผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตามหลักวิศวกรรมอย่างแท้จริง อาทิเช่น ท่อจ่ายไอน้ำ, ท่อลม, เครื่องจักร เป็นต้น ซึ่งจากการรวมตัวของทีมงานอันพร้อมไปด้วยประสบการณ์ทั้งวิศวกรชาวไทยและวิศวกรชาวญี่ปุ่น ที่มีอุดมการณ์และความมุ่งมั่นใน ทิศทางเดียวกัน ตามคำขวัญของบริษัทฯ คือ ” ให้ความสำคัญกับลูกค้า ปรับปรุงสินค้าและงานบริการอย่างต่อเนื่อง ” ทั้งนี้ เพื่อตอบสนองธุรกิจงานระบบในแต่ละอุตสาหกรรม อาทิเช่น โรงงาน , โรงแรม , โรงพยาบาล และสถาบันการศึกษาต่างๆ ปัจจุบันบริษัท แมทเคม ซิสเทม ซัพพลาย แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด กำลังก้าวเข้าสู่ธุรกิจงานระบบในภาคอุตสาหกรรมอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อเร่งตอบสนองความต้องการของลูกค้า บนพื้นฐานที่ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม, กลุ่มโรงแรม, กลุ่มโรงพยาบาล และสถาบันการศึกษาอย่างดียิ่ง มากกว่านั้น บริษัท แมทเคม ซิสเทม ซัพพลาย แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้ก้าวสู่ความเป็นมาตรฐานระดับสากลโดยได้รับการรับรอง ระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9001:2008 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ความสำคัญ เพื่อความเป็นเลิศ ทางด้านคุณภาพ และความมีประสิทธิภาพของการดำเนินงานภายในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทำให้เชื่อมั่นได้ว่ากระบวนการต่างๆ ได้รับการควบคุม และสามารถตรวจสอบได้ โดยมีเป้าหมายในการเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมระบบเครื่องกำเนิดไอน้ำของประเทศไทย ซึ่งขอบเขตของการรับรองคือ ” ออกแบบระบบหม้อไอน้ำ , ติดตั้งและบริการซ่อมบำรุงหม้อไอน้ำ”
สวัสดิการ
- ปรับเงินเดือนประจำปี - เบี้ยเลี้ยง/เบี้ยขยัน - โอที - วันหยุดพักผ่อนประจำปี - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - กองทุนเงินทดแทน / ประกันสังคม - ค่าคอมมิชชั่น (ฝ่ายขาย) - โบนัส - ชุดยูนิฟอร์ม
- ท่องเที่ยวประจำปี - ประกันอุบัติเหตุ - กู้ยืมเงินสวัสดิการ - หอพักพนักงาน - เงินช่วยเหลืองานสมรส - เงินช่วยเหลืองานบวช - เงินช่วยเหลือคลอดบุตรธิดา - เงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจ (พนักงาน คู่สมรส บุตรธิดา และบิดา-มารดา) - สิทธิลาป่วย ลาคลอด ลาบวช ลาไปงานศพ บิดา มารดา คู่สมรส บุตรธิดา (5วันได้รับค่าจ้าง) ลากิจ (6 วัน) หรือ อื่นๆ ตามกฏหมายกำหนด
ติดต่อ
บริษัท แมทเคม ซิสเทม ซัพพลาย แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
92 หมู่ 7
ตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เว็บไซต์: http://www.matkemboiler.com
วิธีการเดินทาง
https://goo.gl/maps/NCEy4uJXjbT2 รถส่วนตัว ไม่มีรถเมล์ผ่าน