JobThai
ผู้นำเข้า ขาย ให้เช่า ให้เช่าพร้อมคนขับ บริการซ่อมและอะไหล่ รถ Forklift ในแบรนด์ของ Unicarrier ประเทศไทย
สวัสดิการ
1. ค่าตอบแทน -เงินเดือน /ค่าตำแหน่ง /ค่าครองชีพ / ค่าวิชาชีพ /ค่าทักษะเฉพาะ / เบี้ยกันดาร / ค่าที่พัก 2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 3. สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ 4. ปรับเงินเดือนประจำปี 5. โบนัสประจำปี 6. กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ 7. ของเยี่ยมพนักงานกรณีเจ็บป่วย 8. ตรวจสุขภาพประจำปี 9. เงินช่วยเหลือ(กรณีเสียชีวิต) -พนักงาน /บิดามารดา /คู่สมรส /บุตร 10. วันลาอุปสมบท 11. วันลาสมรส 12. งานสังสรรค์ประจำปี,การท่องเที่ยวประจำปี 13. ชุดยูนิฟอร์ม 14. การฝึกอบรมภายในและภายนอก 15. ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุกลุ่ม 16. เบี้ยเลี้ยงเดินทางต่างจังหวัด ฯลฯ 17. ค่าคอมมิชชั่น, ค่าอินเซ็นทีฟ (สำหรับพนักงานขาย)
13 ตำแหน่ง
ติดต่อ
บริษัท สยามกลการอุตสาหกรรม จำกัด
8/5 หมู่ 8
ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
วิธีการเดินทาง
ถนนบางนา-ตราด อยู่ฝั่งซอย ศูนย์อบรมการไฟฟ้าบางปะกง เทศบาลท่าข้าม