บริษัท พีทีดี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เป็นบริษัทฯ รับจ้างบริหารแรงงานให้กับหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจและบริษัทฯ เอกชนชั้นนำทั่วประเทศ
สวัสดิการ
- ตามกฏหมายแรงงาน - ประกันสังคม - ค่าที่พัก - โอที - เบี้ยเลี้ยงออกต่างจังหวัด
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พีทีดี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
109/141 ซ.ลาดพร้าว 18 ถ.ลาดพร้าว
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ใช้งานแผนที่