บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำในด้านการบริหารจัดการศูนย์สินค้าแฟชั่นค้าส่ง รวมทั้งขยายธุรกิจด้านค้าปลีก และโรงแรม ที่คุ้มค่า ทันสมัย เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสีย ควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ภายใต้หลักธรรมาธิบาล โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
สวัสดิการ
 • - โบนัสประจำปี
 • - ปรับเงินเดือนประจำปี
 • - เบี้ยขยัน
 • - ค่าล่วงเวลา
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - กองทุนประกันสังคม / กองทุนเงินทดแทน
 • - ประกันชีวิต และประกันสุขภาพ ค่ารักษาพยาบาล ค่าทันตกรรม (OPD/IPD)
 • - สวัสดิการเงินกู้พนักงาน ธนาคารธนชาติ
 • - สวัสดิการบัตรอาหารกลางวัน
 • - สวัสดิการของเยี่ยมผู้ป่วย / คลอดบุตร สำหรับพนักงาน
 • - ตรวจสุขภาพประจำปี
 • - การฝึกอบรม ตลอดระยะเวลาการปฎิบัติงาน
 • - กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี และงานสังสรรค์ประจำปี
 • - วันหยุดพักผ่อน 6-15 ต่อปี
 • - เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ
 • - ชุดยูนิฟอร์ม
 • - สวัสดิการที่จอดรถสำหรับพนักงาน
 • หมายเหตุ:สวัสดิการเฉพาะพนักงานประจำเท่านั้น
ติดต่อ
บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
222/1398 อาคารเดอะแพลทินัม แฟชั่นมอลล์ ชั้น 11 ถ.เพชรบุรี
แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
เว็บไซต์: www.theplatinumgroup.co.th
วิธีการเดินทาง
 • - BTS(ชิดลมหรือราชเทวี)
 • - Airport Rail Link (ราชปรารภ)
 • - รถโดยสารประจำทางทุกสายที่ผ่านประตูน้ำ เซนทรัลเวิล์ด
 • - เรือโดยสารคลองเเสนเเสบ ท่าเรือประตูน้ำ
 • - สายรถเมล์ที่ผ่าน 2,13,14,17,54,74,77 ปอ.73,73ก,79,204,511,514,504
ใช้งานแผนที่