B.V.S. MANUFACTURING CO., LTD.
บริษัท บี.วี.เอส แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนให้กับ Toyota โดยตรง โดยใช้ระบบ TPS (Toyota Production System) กำลังต้องการผู้ร่วมงานจำนวนมากเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ
สวัสดิการ
  • รถรับส่งฟรี
  • เบี้ยขยัน
  • อาหารกลางวันฟรี
  • ชุดยูนิฟอร์ม
  • ค่ากะ
  • ค่าอาหาร
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • เงินวันเกิด
  • โบนัสประจำปี
  • ฯลฯ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
B.V.S. MANUFACTURING CO., LTD.
46 หมู่ 3 ถนนบ้านคลองใหม่-บางควาย
ตำบลหนองจอก อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130