บริษัท พีระโรจน์ จำกัด
บริษัท พีระโรจน์ จำกัด ประกอบธุรกิจ 1.จำหน่ายสินค้าอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ (วิตามิน สมุนไพร) 2.จำหน่ายสินค้าและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม 3.dtac Center สาขาเดอะมอลล์-ท่าพระ ปัจจุบันบริษัทฯ เปิดรับพนักงานใหม่จำนวนมากเพื่อขยายธุรกิจให้เติบโต ถ้าท่านอยากเจริญเติบโตอย่างมั่นคงไปพร้อมกับเรา อย่าพลาดโอกาสเข้าร่วมงานกับเรานะครับ
สวัสดิการ
1. โบนัสประจำปี 2. เบี้ยขยัน 3. ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าพาหนะ 4. ชุดฟอร์มพนักงาน 5. ประกันสังคม 6. ลาอุปสมบท/ลาคลอด 7. ส่วนลดในการซื้อสินค้า 8. รับฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในการทำงาน 9. หยุดนักขัตฤกษ์ ไม่น้อยกว่า 13 วัน 10. ขึ้นเงินเดือนประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พีระโรจน์ จำกัด
129 ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ท่าพระ ชั้น 3 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
ใช้งานแผนที่