ดำเนินธุรกิจให้บริการด้านแรงงานจ้างเหมา อาทิเช่น พนักงานรปภ. พนักงานทำความสพอาด พนักงานธุการสำนักงาน พนักงานประชาสัมพันธ์ เลขานุการ พนักงานส่งเอกสาร
สวัสดิการ
  • - เงินเดือน
  • - เงินค่าตำแหน่ง
  • - ค่าล่วงเวลา OT
  • - เบี้ยขยัน
  • - โบนัส
  • - ค่าแรงวันนักขัตฤกษ์
  • - ค่าแรงวันหยุดประจำปี
  • - ค่าแรงวันหยุดลาป่วย และสิทธิ/สวัสดิการตามกฎหมายกำหนดทุกประการ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส เอส ยู จำกัด
88/35-36 ถ.เทศบาลสงเคราะห์
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เว็บไซต์: www.ssu.co.th
วิธีการเดินทาง
  • สายรถเมย์ 29,510,52,191,69 ลงป้ายวัดเสมียนนารี