JobThai
บริษัท เอส เอ็น ซี ครีเอติวิตี้ แอนโทโลจี จำกัด ในเครือ บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) กลุ่มบริษัท เอส เอ็น ซี ศูนย์รวมของผลิตภัณฑ์ และบริการแบบครบวงจรในอุตสาหกรรมรถยนต์ เครื่องทำความเย็น เครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ รับสมัครพนักงานเพื่อรองรับการขยายธุรกิจในปี 2564 ดังนี้
สวัสดิการ
- ค่าเช่าบ้าน - เบี้ยขยัน - ค่ากะ - โบนัส - ปรับเงินประจำปี - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ชุดยูนิฟอร์ม - รถรับส่งพนักงาน - ทุนการศึกษาบุตร - สวัสดิการมงคลสมรส - เงินของขวัญคลอดบุตร - รางวัลพนักงานดีเด่นประจำไตรมาส - ทำงานวันจันทร์-เสาร์ (08.00-17.00 น.)
ติดต่อ
บริษัท เอส เอ็น ซี ครีเอติวิตี้ แอนโทโลจี จำกัด
เลขที่ 88/21-24 หมู่2
ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180
เว็บไซต์: http://www.sncformer.com