หจก.โรงสีโชควรลักษณ์รุ่งเรืองกิจ
- ประกอบกิจการโรงสีขนาด 1200 ตัน / 24 ชม. - ดำเนินธุรกิจมายาวนานกว่า 15 ปี - พนักงานจำนวน 100 คน
สวัสดิการ
- บ้านพักคนงาน - ประกันสังคม - เงินกู้ - ตรวจสุขภาพประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
หจก.โรงสีโชควรลักษณ์รุ่งเรืองกิจ
145 ม.9
ตำบลโพตลาดแก้ว อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 15150
ใช้งานแผนที่