JobThai
เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผนังคอนกรีตสำเร็จรูป (Precast Concrete Wall Panel) สำหรับงานก่อสร้างทุกประเภท ทั้งโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัย โรงงานอุตสาหกรรม ระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน ภายใต้เครื่องหมายการค้า “CPanel” ซึ่งผลิตด้วยเทคโนโลยี และเครื่องจักรการผลิตระบบอัตโนมัติ Fully Automatic.
- ชุดฟอร์มพนักงาน - เบี้ยขยัน - บ้านพักพนักงาน(เฉพาะตำแหน่ง) - ประกันสังคม - รถรับส่ง (สายชลบุรี-บ้านบึง) - เงินช่วยเหลือบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต - ฝึกอบรมพัฒนา - สวัสดิการพื้นฐานตามที่กฏหมายกำหนด
10
บริษัท ซีแพนเนล จำกัด(มหาชน) CPANEL Public CO.,LTD.
85 หมู่ 9
ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220
การเดินทางมาบจ.ซีแพนเนล ตาม (ละติจูด: 13.263198 ลองติจูด: 101.184783)