บริษัท พรหมภัสสร แอ็ดไวเซอร์ จำกัด
ดำเนินการเกี่ยวกับให้บริการเป็นที่ปรึกษา และวางแผนกิจการ และรับทำบัญชีรายเดือน ในรูปแบบของสำนักงานบัญชี
สวัสดิการ
1 ประกันสังคม 2.วันหยุด 1วัน ต่อ สัปดาห์ 3.วันหยุดท่องเที่ยวประจำปี 4.งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี 5.ปรับเงินเดือนขึ้นทุกปีขึ้นกับผลของงาน 6.สวัสดิการขนมและเครื่องดื่มพนักงาน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พรหมภัสสร แอ็ดไวเซอร์ จำกัด
1564 ซอยพระรามที่ 2 ซอย43
แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150