JobThai
บริษัท สยาม ออยล์ โปรดักส์ จำกัด เปิดดำเนินกิจการมากว่า 20 ปี โดยผู้บริหารที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการคัดสรรผลิตภัณฑ์ ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และสารเคมีในอุตสาหกรรม รวมถึงสินค้าอุตสาหกรรมคุณภาพมาตรฐานสากล จำหน่ายให้แก่ลูกค้าพร้อมการบริการที่เป็นเยี่ยม นอกจากนี้บริษัทฯยังมีนโยบายในการขยายธุรกิจอื่น การเพิ่มผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและการยกระดับการให้บริการแก่ลูกค้าทุกกลุ่มอุตสาหกรรมด้วยทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท และจำนวนพนักงานกว่า 700 คน ทำให้ลูกค้าและคู่ค้าของบริษัท มีความมั่นใจและไว้วางใจให้ทีมงานของสยามออยล์ส่งมอบความพึงพอใจในสินค้าและบริการในระดับสูงสุด วิสัยทัศน์ "การเป็นองค์กรธุรกิจชั้นนำที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ความไว้วางใจสูงสุดในการส่งมอบสินค้า และบริการบนพื้นฐานของการดำเนินงานตามมาตรฐานระดับสากล" พันธกิจ "การส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ เกินความคาดหวังของลูกค้าภายใต้หลักธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัดและการยกระดับประสิทธิภาพ กระบวนการดำเนินธุรกิจด้วยแรงขับเคลื่อนจากพนักงานของสยามออยล์ทุกภาคส่วน"
สวัสดิการ
 • เงินเดือนตามตกลง
 • ทำงาน จันทร์-ศุกร์
 • เวลา 8.30 - 17.30 น.
 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
 • ค่าเป้ายอดขาย (Amazon)
 • ค่าล่วงเวลา (Amazon)
 • ค่าทำงานวันหยุดนักขัตฤกษ์ (Amazon)
 • ค่าน้ำมัน
 • ค่าสึกหรอ
 • วันหยุดตามประเพณี
 • วันลาพักร้อน
 • วันลาคลอด
 • วันลาบวช
 • โบนัส (ตามผลประกอบการ)
 • 10 ตำแหน่ง
  ติดต่อ
  บริษัท สยาม ออยล์ โปรดักส์ จำกัด
  121 ชั้น22 อาคารอาร์ เอส ทาวเวอร์ ห้อง121/071 ถ.รัชดาภิเษก
  แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
  เว็บไซต์: http://www.siamoil.co.th
  วิธีการเดินทาง
 • รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT: ลงสถานีศูนย์วัฒนธรรม ออกประตู4
 • รถโดยสารประจำทาง: 73, 73ก, 514, 206, 185 ใกล้กับ เอสพานาด ,บิ๊กซี รัชดาภิเษก