JobThai
CWN Company Profile บริษัท จันวาณิชย์ จำกัด เป็นบริษัทชั้นนำที่พร้อมให้คำปรึกษากับทุกกลุ่มธุรกิจของลูกค้า เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงข้างต้น และร่วมกันกับลูกค้าเพื่อพัฒนาธุรกิจโดยนำระบบเทคโนโลยี ผนวกกับการให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยเป็นหลักเข้ามาใช้ เพื่อสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มที่แตกต่างให้กับธุรกิจของลูกค้ามากที่สุด บริษัทฯ มุ่งเน้นการพัฒนาระบบ ที่ให้ความสำคัญความปลอดภัย (Logical Security) ในทุกด้าน ตั้งแต่ การคัดเลือกบุคลากรร่วมงาน กระบวนการทำงาน การนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เหมาะกับธุรกิจ การส่งมอบงานให้กับลูกค้า และการให้บริการอื่นๆ หลังส่งมอบงาน ตัวอย่างระบบงานที่สามารถปรับใช้ในทุกธุรกิจ อาทิเช่น ระบบการจัดการยืนยันตัวบุคคล (ID management), ระบบการจัดสอบ (Electronic-Examination), ระบบการให้บริการผ่านเครือข่าย (Transaction management) และระบบอื่นๆ ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่า เราเป็นบริษัทฯ ที่ได้รับการยอมรับจากภาครัฐ และเอกชน บริษัทมีการปรับปรุงการทำงานและการให้บริการ ตลอดจนการรับรองจากหน่วยงานภายนอก เช่น การรับรองตามมาตฐาน CMMI (Capability Maturity Model Integration) ซึ่งเป็นมาตรฐานในการปรับปรุงคุณภาพซอฟต์แวร์ให้มีประสิทธิภาพ และเป็นที่ยอมรับของ และ ระบบมาตรฐานทางด้านความปลอดภัยของข้อมูล
สวัสดิการ
- ลานจอดรถที่สนญ.สีลม - ปรับเงินเดือนและโบนัสประจำปี - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ประกันกลุ่ม (สุขภาพ อุบัติเหตุ ชีวิต) - กระเช้าเยี่ยมไข้ - สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย - ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน - เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานและครอบครัวเสียชีวิต - กองทุนฌาปณกิจสงเคราะห์ - ค่าน้ำมัน/ค่าเดินทาง - ค่าโทรศัพท์ค่าตำแหน่ง - เบี้ยเลี้ยง - ค่าที่พัก หอพักพนักงาน - ค่าอาหาร - ค่ากะ - คอมมิชชั่น/อินเซ็นทีฟ - ตรวจร่างกายประจำปี - เลี้ยงสรรประจำปี - ท่องเที่ยวประจำปี - วันหยุดพักผ่อนประจำปี - วันหยุดเพื่อการสมรส - วันลากิจ - กิจกรรมนวดเพื่อสุขภาพ กิจกรรมโยคะ - โครงการออมเงิน ฯลฯ ***แตกต่างกันตามตำแหน่ง***
11 ตำแหน่ง
ติดต่อ
กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
(สำนักงานใหญ่) 699 อาคารกองบุญมา ถนนสีลม
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
วิธีการเดินทาง
- เดินทางด้วย BTS ลงสถานีช่องนนทรีย์ ออกประตูที่ 3 นั่งวินมอไซต์มาที่อาคารกองบุญมา (ประมาณ 5 นาที) ตึกอยู่ตรงข้ามโรงแรมนารายณ์ - เดินทางด้วย MRT ลองสถานีสีลม ออกถนนสีลม นั่งรถเมล์ฝั่งสีลมคอมเพล็กซ์ รถเมล์ทุกสายผ่านหน้าบริษัทหมดยกเว้น สาย162 - นั่งรถเมล์ลงที่ สีลม ซ.11 (ตึกอยู่ระหว่างสีลม ซ.11 และ ซ.13) - จุดสังเกตที่ใกล้เคียงสถานที่สำคัญ คือ อยู่ตรงข้ามโรงแรมนารายณ์