เครือวีพีเอฟ ได้ดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมผลิตสุกร และจำหน่ายเนื้อสุกรรายใหญ่ที่สุดของภาคเหนือมานานกว่า 40 ปี บนพื้นที่กว่า 1,000 ไร่ โดยการเริ่มต้นจากก้าวแรกของธุรกิจด้วยหมูแม่พันธุ์ 4 ตัวและพ่อพันธุ์เพียง 1 ตัว ซึ่งเป็นที่มาของคำว่า 4+1 = ∞ วีพีเอฟเป็นที่รู้จักของคู่ค้าทางธุรกิจอย่างกว้างขวาง มีการพัฒนาเติบโตอย่างต่อเนื่อง มั่นคง ด้วยสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ทั้งนี้เพื่อตอบแทนสังคม เราจึงมุ่งเน้นดำเนินธุรกิจที่ควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมโดยพลักดันชุมชนที่อยู่ร่วมกับเราให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และปฏิบัติงานโดยคำนึงถึง “คุณภาพในทุกกระบวนการผลิต” เพื่อให้ได้คุณค่าที่เหนือกว่ามาตรฐานและพร้อมส่งต่อให้กับผู้บริโภค การดูแลและใส่ใจกระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ เริ่มตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกวัตถุดิบที่ดีสำหรับการผลิตอาหารให้กับสุกรในฟาร์มของเราเอง ไปจนถึงกระบวนการชำแหละเนื้อสุกรโดยใช้เทคโนโลยีเครื่องมือที่ทันสมัย สะอาด ได้มาตรฐานระดับสากล เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมที่นำมาใช้ตลอดทั้งห่วงโซ่การผลิตเนื้อสุกรของวีพีเอฟให้เปี่ยมประสิทธิภาพ
Benefits
- ประกันสังคม - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ชุดฟอร์มพนักงาน - สวัสดิการอาหาร - สวัสดิการช่วยเหลือ เช่นคลอดบุตร สมรส เยี่ยมไข้ ญาติพนักงานเสียชีวิต ประสบภัยธรรมชาติ - ที่พัก - ตรวจสุขภาพประจำปี - วันหยุดพักผ่อนประจำปี 6 วัน/ปี (ต้องมีอายุงาน 1 ปีขึ้นไป) - โบนัส - ปรับประจำปี - กิจกรรมประจำปี กีฬาสีประจำปี งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปีฯลฯ *หมายเหตุสวัสดิการแตกต่างกันไปตามตำแหน่งงาน
Contacts
บริษัท วีพีเอฟ กรุ๊ป (1973) จำกัด
สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 29 หมู่ 6
ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210