เครือวีพีเอฟ ได้ดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมผลิตสุกร และจำหน่ายเนื้อสุกรรายใหญ่ที่สุดของภาคเหนือมานานกว่า 40 ปี บนพื้นที่กว่า 1,000 ไร่ โดยการเริ่มต้นจากก้าวแรกของธุรกิจด้วยหมูแม่พันธุ์ 4 ตัวและพ่อพันธุ์เพียง 1 ตัว ซึ่งเป็นที่มาของคำว่า 4+1 = ∞ วีพีเอฟเป็นที่รู้จักของคู่ค้าทางธุรกิจอย่างกว้างขวาง มีการพัฒนาเติบโตอย่างต่อเนื่อง มั่นคง ด้วยสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ทั้งนี้เพื่อตอบแทนสังคม เราจึงมุ่งเน้นดำเนินธุรกิจที่ควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมโดยพลักดันชุมชนที่อยู่ร่วมกับเราให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และปฏิบัติงานโดยคำนึงถึง “คุณภาพในทุกกระบวนการผลิต” เพื่อให้ได้คุณค่าที่เหนือกว่ามาตรฐานและพร้อมส่งต่อให้กับผู้บริโภค การดูแลและใส่ใจกระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ เริ่มตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกวัตถุดิบที่ดีสำหรับการผลิตอาหารให้กับสุกรในฟาร์มของเราเอง ไปจนถึงกระบวนการชำแหละเนื้อสุกรโดยใช้เทคโนโลยีเครื่องมือที่ทันสมัย สะอาด ได้มาตรฐานระดับสากล เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมที่นำมาใช้ตลอดทั้งห่วงโซ่การผลิตเนื้อสุกรของวีพีเอฟให้เปี่ยมประสิทธิภาพ
สวัสดิการ
 • - ประกันสังคม
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - ชุดฟอร์มพนักงาน
 • - สวัสดิการอาหาร
 • - สวัสดิการช่วยเหลือ เช่นคลอดบุตร สมรส เยี่ยมไข้ ญาติพนักงานเสียชีวิต ประสบภัยธรรมชาติ
 • - ที่พัก
 • - ตรวจสุขภาพประจำปี
 • - วันหยุดพักผ่อนประจำปี 6 วัน/ปี (ต้องมีอายุงาน 1 ปีขึ้นไป)
 • - โบนัส
 • - ปรับประจำปี
 • - กิจกรรมประจำปี กีฬาสีประจำปี งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปีฯลฯ
 • *หมายเหตุสวัสดิการแตกต่างกันไปตามตำแหน่งงาน
5 ตำแหน่ง
1.
16 ต.ค. 62
พนักงานสัญญาจ้าง(จัดทำเอกสารด้านการเงิน ระยะเวลา 3 เดือน)
pinlocation
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
salary icon
325 บาท/วัน
2. รับสมัครด่วน
16 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่ขาย / Sale กรุงเทพ
pinlocation
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามตกลง
3.
16 ต.ค. 62
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด / ฝ่าย Retail
pinlocation
อ.สารภี จ.เชียงใหม่
salary icon
ไม่ระบุ
4.
16 ต.ค. 62
ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
pinlocation
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
salary icon
ตามตกลง
5.
16 ต.ค. 62
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ฯ/หัวหน้าแผนก จ.เชียงใหม่ จ.ลำพูน
pinlocation
จ.เชียงใหม่
salary icon
ไม่ระบุ
ติดต่อ
สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 29 หมู่ 6
ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210
โทรศัพท์: 053-380-089 ต่อ 107
แฟกซ์: 053-380-089 ต่อ 130
เว็บไซต์: vpfporkvalley.com/