JobThai
AIRA & AIFUL Public Company Limited (A&A PLC) จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1,000 ล้านบาท จากการร่วมทุนระหว่าง บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด มหาชน และ บริษัท ไอฟุล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้ให้บริการธุรกิจการเงินชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง AIRA Capital ประเทศไทย และ AIFUL Coporation ประเทศญี่ปุ่น โดยมีเป้าหมายที่จะก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นำของบริษัทผู้ให้สินเชื่อส่วนบุคคลที่เติบโตและใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และเพื่อตอบสนองต่อนโยบายดังกล่าว AIRA & AIFUL จึงยินดีที่จะเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเติบโตไปด้วยกันกับเรา
สวัสดิการ
- ปรับเงินเดือน , ปรับตำแหน่ง ประจำปี ตามผลงาน - ค่าตอบแทนพิเศษ (เฉพาะตำแหน่ง) - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ประกันสังคม - ประกันชีวิต, ประกันกลุ่ม - ประกันสุขภาพ สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล OPD-IPD - วันหยุดพักผ่อนประจำปี (สูงสุด 15 วัน)
- วันหยุดประเพณี 15-17 วัน/ปี (ตามประกาศวันหยุดของธนาคารแห่งประเทศไทย) - ยูนิฟอร์ม - ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง การเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ ค่าเบี้ยเลี้ยง , ค่าที่พัก , ค่าน้ำมันรถ , ค่าตั๋วเครื่องบิน - เงินช่วยเหลือแสดงความเสียใจ การเสียชีวิตของพนักงาน, การเสียชีวิตของครอบครัวพนักงาน - ตรวจสุขภาพประจำปี - ฝึกอบรมภายในและภายนอก - สวัสดิการงานเลี้ยงสังสรรค์พนักงานประจำปี
16 ตำแหน่ง
ติดต่อ
บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ ชั้น 33 - 34 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
วิธีการเดินทาง
MRT สถานีศูนย์วัฒนธรรม (ทางออกหมายเลข 1 )