บริษัท เอ็นพี เคมีคอล ซัพพลาย จำกัด
ดำเนินธุรกิจการค้าเกี่ยวกับสารเคมีในห้องแลป
สวัสดิการ
-ประกันสังคม -ตรวจสุขภาพประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เอ็นพี เคมีคอล ซัพพลาย จำกัด
42/1 หมู่ 19 ซอยมณฑลทอง ถนนพุทธมณฑลสาย 2
แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170