JobThai
ดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมเหมืองแร่ใต้ดินเพื่อดำเนินการขุดแร่ แต่งแร่ สำหรับใช้ในภาคเกษตรกรรม โครงการตั้งในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะเปิดรับพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถ มีความคิดริเริ่มและมุ่งมั่นกระตือรือร้น มีความตั้งใจแน่วแน่พร้อมร่วมเข้าทำงานกับบริษัทในตำแหน่งต่อไปนี้
- ชุดยูนิฟอร์ม - บ้านพักพนักงาน (เฉพาะตำแหน่ง) - ประกันอุบัติเหตุุ - ประกันสังคม - เงินโบนัสประจำปี
บริษัท ไทยคาลิ จำกัด
333 หมู่ 4
ตำบลหนองไทร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 36220