บริษัท คอสโมเนชั่น จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์และเวชภัณฑ์ยา
สวัสดิการ
1. ประกันสังคม 2. ประกันสุขภาพและประกันชีวิต 3. ชุดยูนิฟอร์มสำหรับพนักงาน 4. พักร้อน 6-10 วัน/ปี 5. โบนัสประจำปี, ปรับเงินเดือนประจำปี (ตามผลประกอบการ) 6. การท่องเที่ยวประจำปี, งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 7. ค่าคอมมิชชั่น, ค่าน้ำมันรถ, ค่าโทรศัพท์ สำหรับบางตำแหน่ง 8. ค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่าที่พัก กรณีเดินทางไปต่างจังหวัด 9. มีการจัดให้มีการฝึกอบรมให้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งภายในและภายนอกองค์กร 10. สวัสดิการในการซื้อสินค้าในราคาพนักงาน 11. ตรวจสุขภาพประจำปี
ติดต่อ
บริษัท คอสโมเนชั่น จำกัด
24/10 หมู่ 13 ซอยกิ่งแก้ว 25/2 ถนนกิ่งแก้ว
ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540