JobThai
บริษัท ชลบุรี ท็อป คาร์ จำกัด
จำหน่ายและบริการหลังการขาย รถยนต์ฟอร์ด
สวัสดิการ
 • ค่าคอมมิชชั่น (เฉพาะพนักงานขาย)
 • ประกันสังคม
 • ยูนิฟอร์มพนักงาน
 • วันหยุดตามประเพณี
 • เบี้ยขยัน
 • ติดต่อ
  บริษัท ชลบุรี ท็อป คาร์ จำกัด
  70 หมู่ 4
  ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20130
  วิธีการเดินทาง
  รถส่วนตัว , รถสองแถว หนองมน