JobThai
บริษัท ไทย-โคเรียน ซีวีด จำกัด
บริษัท ไทย-โคเรียน ซีวีด จำกัด เป็นบริษัทฯ ผลิตสินค้าขนมสาหร่าย จำหน่ายทั้งในประเทศและส่งออกต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นนโยบายในด้านคุณภาพเพื่อให้ลูกค้า ได้สินค้า ที่มีคุณภาพ เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการคัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ มีการพัฒนาและคิดค้นรสชาติใหม่ๆออกสู่ท้องตลาดให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค กรรมวิธีในการผลิตสินค้าได้มีการนำเครื่องจักรที่ทันสมัย นำเข้าจากต่างประเทศ โดยบริษัทฯได้รับการรับรองระบบคุณภาพ GMP , HACCP , ISO 9001 และ BRC
สวัสดิการ
1. ชุดยูนิฟอร์ม 2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 3. โบนัสประจำปี
ติดต่อ
บริษัท ไทย-โคเรียน ซีวีด จำกัด
26/19 หมู่ 11 (โครงการ MMC) ซอย 16
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120