JobThai
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ.2515 เป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่มีชื่อเสียงอยู่ในระดับชั้นแนวหน้าของประเทศไทย มีผลการดำเนินงานรับเหมาก่อสร้างด้วยเทคโนโลยีก่อสร้างชั้นสูง และทันสมัย มีผลงานก่อสร้างมากมายทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศที่ประสบผลสำเร็จยาวนานมากว่า 40 ปี ได้รับใบรับรองมาตรฐาน ISO9001-2008 อีกทั้งบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ได้ขยายฐานธุรกิจเข้าลงทุนในธุรกิจสัมปทานสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานขนาดใหญ่ของทางภาครัฐ จึงทำให้บริษัทฯ สามารถสร้างรายได้ที่แน่นอนจากการลงทุน ปัจจุบันบริษัทได้มีการขยายการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานต่าง ๆ อาทิ โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาค จ.ลำปาง โครงการก่อสร้างทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร โครงการก่อสร้างโรงงานยาสูบแห่งใหม่ โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าผู้ผลิตรายเล็ก (SPP) ระบบ Cogeneration ขนาด 120 MW โครงการไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบูลี ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นต้น
สวัสดิการ
• ประกันสังคม • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ • เงินช่วยเหลือกรณีต่าง ๆ • ค่ารักษาพยาบาล • โบนัสประจำปี • ประกันชีวิต • ที่พัก • ตรวจสุขภาพประจำปี • วันหยุดพักผ่อนประจำปี และวันหยุดตามประเพณี
10 ตำแหน่ง
ติดต่อ
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)
587 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
เว็บไซต์: http://www.ch-karnchang.co.th