JobThai
ผู้แทนจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและอุปกรณ์สำหรับที่พักอาศัย รวมถึงผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ ภายใต้แบรนด์ "มิตซูบิชิ อีเล็คทริค" ไม่ว่าจะเป็น เครื่องปรับอากาศ ระบบปรับอากาศ พัดลม ตู้เย็น ปั๊มน้ำ ฯลฯ เราตระหนักดีว่าความสำเร็จขององค์กรเกิดจากการมีบุคลากรที่มีคุณภาพ เป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ช่วยผลักดันให้องค์กรก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยตลอด 50 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการสรรหาและพัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ พร้อมมอบคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยการให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่ดี จนได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ 15 ปีติดต่อกัน เราส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณธรรมคู่จริยธรรมและมีจิตสำนึกของการเป็นผู้ให้ “The Giver” ผ่านกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ต่างๆ เพื่อสร้างสังคมที่มีคุณภาพร่วมกัน ซึ่งทั้งหมดจะเป็นฟันเฟืองในการขับเคลื่อนองค์กรให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน (Sustainable Development Goals) พนักงานทุกคนมีความมั่นคง องค์กรเติบโตไปพร้อมความสำเร็จ
สวัสดิการ
- โบนัสประจำปี - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ของครอบครัว - เงินช่วยเหลือการศึกษา อุปสมบท สมรส คลอดบุตร จัดการงานศพ - เครื่องแบบพนักงาน - เงินกู้สงเคราะห์ - สิทธิ์ในการซื้อสินค้าราคาพนักงาน - ประกันชีวิตและสุขภาพ - ประกันอุบัติเหตุ - ประกันสังคม - ตรวจสุขภาพประจำปี - วันพยุดพักผ่อนประจำปี - ชมรมกีฬาเพื่อสุขภาพ - Fitness Room
ติดต่อ
บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จำกัด
28 ถนนกรุงเทพกรีฑา
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
เว็บไซต์: http://www.mitsubishi-kyw.co.th