ร้านอุดมทรัพย์เภสัช
ร้านขายยาแผนปัจจุบันชั้นหนึ่งที่ดำเนินธุรกิจมากว่า 9 ปี ดำเนินงานโดยบุคคลกรที่ส่วนใหญ่อยู่กับทางร้านมาเป็นระยะเวลานาน ทำให้ธุรกิจมีความเชื่อถือและได้รับการยอมรับจากลูกค้าทุกกลุ่ม พนักงานมีอำนาจการตัดสินใจและมีส่วนในการบริหารร่วมกัน ทำให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและศักยภาพ รูปแบบธุกิจเป็นทั้งธุรกิจขายปลีกและข่ายส่ง รวมถึงกระจายสินค้าให้กับร้านในเครือข่าย ปัจจุบันมี 3สาขา:ธัญบุรี ลาดกระบัง หนองแขม
สวัสดิการ
  • 1.เบิกค่าที่พักซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงกับทางร้าน
  • 2.รายได้เปอร์เซนต์ประจำเดือนรายทีม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
ร้านอุดมทรัพย์เภสัช
เลขที่ 17 ซอยเพชรเกษม 77
แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
ใช้งานแผนที่