จำหน่าย อุปกรณ์ไฟฟ้า
เวลาในการทำงาน วันจันทร์ -วันศุกร์ (เวลา 8.30 - 17.00 น.)
ติดต่อ
บริษัท ปกิตติกาณ จำกัด
95/18 หมู่ที่ 8
ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
โทรศัพท์: 02-102-4283
แฟกซ์: 02-102-4283
เว็บไซต์: www.pkk.co.th
ใช้งานแผนที่