บริษัท เว็ท ไดแอกส์ จำกัด ให้บริการตรวจวินิจฉัยภาวะภูมิแพ้ในสัตว์เลี้ยง เช่น สุนัข แมว และ ม้า บริษัทฯเราเป็นตัวแทนแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ให้กับบริษัทระดับโลกที่ให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคภูมิแพ้ในสัตว์เลี้ยง ถึง 2 บริษัท คือ Heska, Switzerland และ Avacta, United Kingdom
Vet Diags กำลังขยายงานในสายชุดตรวจวินิจฉัยโรคในส่วนของ Rapidtest และอุปกรณ์ เครื่องมือทางสัตว์แพทย์อื่นๆ
สวัสดิการ
  • 1. ปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี
  • 2. โบนัสประจำปี
  • 3. งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
  • 4. ท่องเที่ยวประจำปี
  • 5. สัมมนา
  • 6. กองทุนประกันสังคม
  • 7. อื่นๆตามกฏหมายกำหนด
  • 8. ค่าคอมมิชชัน ค่าน้ำมัน ค่าเดินทาง (เฉพาะตำแหน่งที่ติดต่องานให้บริษัท)
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เว็ท ไดแอกส์ จำกัด
184 ถนนพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 6
แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
เว็บไซต์: www.vetdiags.com
วิธีการเดินทาง
  • รถประจำทางสาย 101 , 509 , 7ก , 123 , 183
ใช้งานแผนที่