โรงเรียนอนุบาลเซนต์แคเธอรีน เป็นสถานศึกษาเอกชน เปิดทำการสอนในระดับอนุบาล ซึ่งได้รับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2559 เพื่อสนองความต้องการผู้ปกครองที่มีความประสงค์ให้บุตรได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ในระดับที่สูงขึ้นในช่วงวัยอนุบาล
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
โรงเรียนอนุบาลเซนต์แคเธอรีน
69/774 หมู่บ้านวราบดินทร์
ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
เว็บไซต์: stcatherine.ac.th/
event langing page