โรงเรียนมัธยมธษพล
โรงเรียนมัธยมธษพล เป็นโรงเรียนเอกชนที่รัเป็นหลักสูตรสำหรับชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
โรงเรียนมัธยมธษพล
101 บ้านดงมูล หมู่ที่11
ตำบลดงมูล อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ 46220
ใช้งานแผนที่