JobThai
Smart One Logistics : SOL ผู้ให้บริการคลังสินค้าและขนส่ง กำลังขยายกิจการไปสู่กลุ่มลูกค้าที่ต้องการบริการด้าน Pick / Pack / Post รวมไปถึงการบริการแบบขนส่งดูแลแบบ Premium SOL มีเป้าหมายที่จะเป็นผู้นำในด้านการยกระดับมาตรฐานการบริการส่งมอบของและดูแลจัดเก็บสินค้าแบบผู้เชี่ยวชาญครบวงจร
สวัสดิการ
ประกันสังคม ประกันอุบัติเหตุ AIA สวัสดิการ OPD ตรวจสุขภาพประจำปี
ติดต่อ
บริษัท สมาร์ท วัน โลจิสติกส์ จำกัด
68/12 อาคารซีอีซี ชั้น 6 ห้อง 6D ถนนกำแพงเพชร 6
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เว็บไซต์: http://www.smartonelogistics.com
วิธีการเดินทาง
รถไฟฟ้าสถานีวัดเสมียนนารี รถประจำทางที่ผ่านถนนวิภาวดีรังสิต