บริษัท น่านช้างอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท น่านช้างอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จำกัด ประกอบกิจการผลิตชิ้นส่วนแกนเพลาโลหะ น้อต สกรู ด้วยวิธีใช้เครื่องกลึงอัตโนมัติและผลิตอุปกรณ์ของเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็คทรอนิคส์
สวัสดิการ
1.เบี้ยขยัน 2.เบี้ยทำงานล่วงเวลา 3.ค่าอาหาร 4.ค่าต่ำแหน่ง 5.ชุดฟอร์ม 6.ประกันสังคม 7.กองทุนเงินทดแทน 8.เงินพิเศษต่างๆ พร้อมพักร้อนและโบนัสประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท น่านช้างอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จำกัด
88/2 หมู่ 2
ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20170