ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากน้ำมันปาล์มที่ครบวงจรที่สุด ในภาคใต้
Benefits
1.ประกันสัมคม 2.เครื่องแบบพนักงาน,ยูนิฟอร์ม 3.ที่พักพนักงาน 4.ประกันสุขภาพกลุ่ม 5.การฝึกอบรมและพัฒนา 6.เงินช่วยเหลือต่างๆ 7.โบนัสประจำปึ
8
Contacts
บริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ จำกัด
321 หมู่ที่ 5
ตำบลช้างแรก อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170
See Map