บริษัท เรดไพรซ์ ดิจิตอล จำกัด
ประกอบกิจการประเภทการบริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการ โดยวิธีใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
เราเป็นบริษัท Digital Solutions ให้บริการในส่วน Online Business/Online Marketing รวมถึงออกแบบพัฒนาเว็บไซต์/แอพพลิเคชันให้กับลูกค้าชั้นนำหลายราย และให้บริการชุมชนออนไลน์ภายใต้ชื่อ RedPrice และ "#ชี้เป้าโปรถูก"
เรากำลังหาเพื่อนร่วมทีมสำหรับร่วมดูแลและเติบโตไปกับ “โปรเจ็กต์ใหม่” ของเราครับ :)
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เรดไพรซ์ ดิจิตอล จำกัด
139 ชั้น 1 ถนนปั้น
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500