บริษัท นาแม อินดัสตรี้ อินโนเวชั่น จำกัด
ผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรโรงงานอุตสาหกรรม ส่งขายทั่วประเทศและส่งออก กำลังมองหาผู้ที่มีความสามารถและโอกาสก้าวหน้าเพื่อมาร่วมทำงานในองค์กร
สวัสดิการ
- ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน,รองเท้าเซฟตี้ - เบี้ยขยัน 2,300 บาท/เดือน - ค่าล่วงเวลาทำโอที - ค่าเบี้ยเลี้ยง ออกงานนอกสถานที่ - ประกันสังคม - โบนัสประจำปี - วันหยุดพักผ่อนประจำปี - การปรับอัตราค่าจ้างประจำปี (ตามนโยบายบริษัท) - กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี - อื่นๆ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นาแม อินดัสตรี้ อินโนเวชั่น จำกัด
362 ม.6
ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000