JobThai
บริษัท สามพรานฟู้ดส์ จำกัด
ประกอบกิจการประเภทการผลิตซอสและเครื่องปรุงอาหาร (เปิดกิจการ มา กว่า 10 ปี)
สวัสดิการ
-ประกันสังคม -โบนัสประจำปี -เสื้อฟอร์ม -เบี้ยขยัน
ติดต่อ
บริษัท สามพรานฟู้ดส์ จำกัด
18/4 หมู่ 2 ถนนเพชรเกษม
ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73160