บริษัทให้บริการด้านงาน Business Outsourcing เต็มรูปแบบ สำหรับธุรกิจค้าปลีก และแฟรนไชส์ ให้กับองค์กรชั้นนำที่มีสาขาอยู่ทั่วไปเทศ บริษัทใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการให้บริการงานสนับสนุนให้กับลูกค้า
สวัสดิการ
การฝึกอบรมความรู้ทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง วันหยุดพักผ่อนประจำปี วันลาพักร้อน เงินพิเศษล่วงเวลา
ติดต่อ
Backster Co., Ltd.
อาคารฑีฆาธุรกิจ เลขที่ 28 ซ.งามวงศวาน6 ถ.งามวงศ์วาน
ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
ใช้งานแผนที่